Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 trwa…

Wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola należy pobrać ze strony internetowej przedszkola z zakładki Kącik Rodzica.

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Kontaktowe numery telefonu: 12 4220039 lub 609210039.

 

Recruitment for the 2023/2024 school year is on going…

The application for admitting a child to our kindergarten should be downloaded from the kindergarten’s website from the parent’s corner tab. The completed application should be submitted to the kindergarten office.

The phone numbers: 12 4220039 or 609210039