Przekaż 1% podatku

Jak przekazać 1% podatku dla Przedszkola nr 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie?

Wypełnij odpowiednią rubrykę w PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39.

Pamiętaj o rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy”. Tam wpisujecie Państwo konkretny cel czyli dla Publicznego Przedszkola nr 15 Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie.

Jak to zrobić w poszczególnych PIT-ach? Oblicz podatek i wypełnij odpowiedni formularz PIT. Obliczanie 1% nie jest trudne. Wystarczy tylko podatek należny fiskusowi podzielić przez 100.

Istnieje również możliwość przekazania darowizny na konto dochodów własnych przedszkola:

32 1240 4722 1111 0000 4849 0663