Przedszkole Publiczne nr. 15 
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie
ul. Smoleńsk 2
31-107 Kraków