Koncepcja pracy przedszkola.

 

Pozwala na skuteczne realizowanie podstawowych zadań przedszkola tj;

– podstawy programowej,

– planu pracy przedszkola,

– wymagań wobec przedszkola,

– pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Potrzeba realizacji koncepcji pracy wynika z uregulowań zawartych w statucie przedszkola.