Ramowy rozkład dnia

 

6.30- 8.30

Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabawy swobodne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Indywidualna praca z dziećmi.

8.30- 8.45

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.45- 9.00

Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
Modlitwa poranna.

9.00- 9.30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Zabawy dowolne.

9.30- 11.45

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu,    w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji, prace gospodarcze, porządkowe  i ogrodnicze. Wycieczki, spacery. Zabawy swobodne. Zajęcia dodatkowe.

11.45- 12.00

Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny  i kulturalnego zachowania.

12.00- 12.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych    i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.30- 14.30

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym. Zabawy badawcze, eksperymenty w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy na powietrzu z wykorzystaniem urządzeń rekreacyjnych, spacery.

14.30- 14.45

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.45- 15.00

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Wdrażanie do czynności higienicznych samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

15.00- 16.30

Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne. Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi.
Rozchodzenie się dzieci.

 

Zajęcia dodatkowe

Dzieci mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania podczas różnych zajęć dodatkowych. 

W naszym przedszkolu poszerzamy ofertę programową proponując ciekawe zajęcia dodatkowe:

  • religia,
  • rytmika,
  • taniec,
  • język angielski,
  • teatrzyki i musicale,
  • wycieczki edukacyjne i rekreacyjne,
  • warsztaty ceramiczne,
  • zajęcia z logopedą, pedagogiem i psychologiem.