Informujemy Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola, że  od 25 lutego  do 1 marca 2019 roku (termin ostateczny) będą przyjmowane DEKLARACJE kontynuowania edukacji przedszkolnej. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola. Wypełnioną deklarację należy przekazać siostrze dyrektor w wyznaczonym terminie.
Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Od 5 do 21 marca 2019 roku prowadzimy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/20. Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola należy pobrać wniosek o przyjęcie dziecka ze strony internetowej, który znajduje się w zakładce - kącik rodzica. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii przedszkola od 5 do 21 marca. Wnioski należy składać we wtorki i czwartki  w godz. 8.00 - 9.00    lub  15.00 - 16.30.
Lista dzieci przyjętych będzie dostępna w przedszkolu 10 kwietnia 2019 roku.