Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 trwa...

Wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola należy pobrać ze strony internetowej przedszkola z zakładki Kącik Rodzica.

Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Z powodu pandemii prosimy o wcześniejsze ustalenie z Siostrą dyrektor terminu złożenia wniosku.

Kontaktowe numery telefonu: 12 4220039 lub 609210039.


Recruitment for the 2021/2022 school year is on going...

The application for admitting a child to our kindergarten should be downloaded from the kindergarten's website from the parent's corner tab. The completed application should be submitted to the kindergarten office.

Because of the COVID-19, please contact us in advance and make an appointment with the head teacher.

The phone numbers: 12 4220039 or 609210039


Informujemy Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do naszego przedszkola, że od 1 lutego do 12 lutego 2021 roku (termin ostateczny) będą przyjmowane DEKLARACJE kontynuowania edukacji przedszkolnej. Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola. Wypełnioną deklarację należy złożyć w wyznaczonym terminie podczas przyprowadzania lub odbierania dziecka. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

We inform parents of children currently attending to our kindergarten that from 1st February to 12th February (deadline) you should submitted declaration of continuing education in our kindergarten. The declaration form can be downloaded from our website. The completed application should be submitted to the kindergarten office between 1st -12th February, when bringing or picking up a child. If you miss the deadline, it means that you resign from a place in the kindergarten.